Reduir els impactes negatius del turisme

Reduir els impactes negatius del turisme, sent més estrictes amb el control, les inspeccions i les condicions per a llicències d’allotjaments d’ús turístic, bars, restaurants i locals d'oci nocturn i amb l'organització de l'espai públic compartit entre veïnat i turistes; a fi de crear un turisme alternatiu, no massificat i sostenible, interessat en la vida de barri i en el llegat i la cultura dels districtes.

Per aconseguir-ho cal elaborar, amb la participació de tots els actors corresponents, un Pla Especial Urbanístic de Regulació del Turisme per a tota la ciutat.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Ciutat Vella
Eixample
Sants-Montjuïc
Gràcia
Sant Martí
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Turisme
Urbanisme, habitatge i mobilitat