Redefinir l'actual Pla Especial d'Ordenació de les Rambles

Redefinir l'actual Pla Especial d'Ordenació de les Rambles posant èmfasi en la seva dimensió cultural i en una adequada integració de la via en el conjunt urbanístic del districte que redistribueixi de manera racionalitzada els fluxos de vianants cap als barris adjacents.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Ciutat Vella
Tema: 
Cultura
Turisme
Urbanisme, habitatge i mobilitat