Redefinir la planificació educativa a la frontera de districtes

Redefinir la planificació educativa i assignació de matrícula als centres educatius d'infantil, primària i secundària a la frontera entre els districtes de l’Eixample, Sant Martí i Ciutat Vella.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Eixample
Sant Martí
Ciutat Vella
Tema: 
Educació
Infància