Redefinir els usos de l’umbracle i de l'hivernacle del Parc de la Ciutadella

Redefinir els usos de l’umbracle i de l'hivernacle del Parc de la Ciutadella amb l'objectiu de crear equipaments oberts per als joves de la ciutat.

Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Districte(s): 
Ciutat Vella
Barri(s): 
Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera
Tema: 
Acció social i comunitària
Cultura
Infància
Joventut
Participació, transparència i rendició de comptes
Societat del coneixement
Urbanisme, habitatge i mobilitat