Recuperar l’edifici Ravellat–Pla

Recuperar l’edifici Ravellat–Pla (amb informació pública dels acords signats) i conservar-ne i exposar-ne part del patrimoni de l'activitat farmacèutica, i habilitar espai per a horts urbans.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Horta-Guinardó
Barri(s): 
El Guinardó
Tema: 
Acció social i comunitària
Cultura