Recuperar l'edifici de Telefònica per a equipament

Promoure la recuperació de l'edifici de Telefònica del carrer de Bordeus com a equipament.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Les Corts
Barri(s): 
Les Corts (barri)
Tema: 
Cultura
Urbanisme, habitatge i mobilitat