Recuperar la necròpoli ibera entre el carrer de Cartagena i la ronda del Guinardó

Valorar la possibilitat de recuperar el que quedi de la necròpoli ibera (entre el carrer de Cartagena i la ronda del Guinardó) com a element històric.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Horta-Guinardó
Barri(s): 
El Guinardó
Tema: 
Cultura
Educació
Societat del coneixement
Urbanisme, habitatge i mobilitat