Recuperar la comissaria de Lesseps com a equipament públic per al barri

Recuperar la comissaria de Lesseps com a equipament públic per al barri. Promoure un procés participatiu a partir del pla d’equipaments de Districte per decidir-ne l’ús.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Gràcia
Barri(s): 
La Vila De Gràcia
Tema: 
Acció social i comunitària
Cultura
Participació, transparència i rendició de comptes