Recuperar i potenciar elements simbòlics del patrimoni industrial i la memòria històrica

Recuperar i potenciar els espais dels barris que constitueixen elements simbòlics del patrimoni industrial i la memòria històrica del barri, com el refugi antiaeri de Can Robacols, Can Miralletes, la Torre del Fang, l’ateneu Flor de Maig, Can Ricart, L’Escocesa, el conjunt de Can Riera, la riera d'Horta, la regadora Parellada i els terrenys que l'envolten, etc.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Martí
Tema: 
Cultura
Urbanisme, habitatge i mobilitat