Recuperar els projectes de serveis de ciutat, Districte i barri dissenyats fa cinc anys per a l'espai de Porta Trinitat

Recuperar els projectes de serveis de ciutat, Districte i barri dissenyats fa cinc anys per a l'espai de Porta Trinitat (residència d'avis, bloc de pisos assistit per a gent jove i gent gran, hotel d'entitats, centre de serveis socials).

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Andreu
Barri(s): 
Trinitat Vella
Tema: 
Acció social i comunitària
Envelliment
Urbanisme, habitatge i mobilitat