Promoure plans urbanístics i revisar els existents

Promoure plans urbanístics de millora del barri i revisar els existents, per tal d’assegurar que qualsevol política de planejament urbanístic i de bonificacions fiscals obeeixi a un interès social i comunitari. En particular, promoure els plans de millora i planejament derivats de la Modificació del Pla General Metropolità de la Marina del Prat Vermell i rebutjar qualsevol intent de construir una pista d’esquí al carrer dels Motors.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Sants-Montjuïc
Barri(s): 
La Marina - Zona Franca
Tema: 
Urbanisme, habitatge i mobilitat