Promoure més espais verds i menys places dures

Promoure més espais verds i menys places dures a l’estil de la dels Països Catalans. Millorar la plaça de Can Mantega, fent-ne un veritable espai verd amb activitats per a infants i gent gran. Plantar arbres a la plaça d'Ibèria i al carrer de Rossend Arús.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sants-Montjuïc
Barri(s): 
Sants
Tema: 
Ecologia
Urbanisme, habitatge i mobilitat