Promoure l’elecció directa dels consellers i les conselleres de districte

Per aprofundir en una democràcia més directa i participativa cal que els consellers i conselleres de districte siguin escollits directament per la ciutadania. A dia d'avui la representació política als districtes no ha avançat prou en representativitat i rendició de comptes. 

La majoria de forces polítiques fa anys que inclouen en els seus programes el compromís de l’elecció directa però, a hores d’ara, no hi ha hagut cap avanç significatiu. Des de Barcelona En Comú apostem per:

  • Modificar les normes reguladores del funcionament dels districtes a través de la Carta Municipal de Barcelona perquè incorpori un nou règim d'elecció directa dels seus representants.
  • Desenvolupar, mentrestant, mecanismes participatius per garantir més representació legítima dels consellers i conselleres de districte mitjançant llur elecció directa a través d’un sistema de votacions auditables. Les eleccions directes, en format de consulta popular, seran convocades per l’Ajuntament, que amb un sistema de llistes obertes comprometrà políticament l’alcaldia en el nomenament dels components del Ple de Districte d’acord amb la votació popular.
  • Habilitar, a través del sistema d’autentificació i de cens digital de la ciutat, punts de votació digitals i presencials per dur a terme l'elecció.
  • Pressionar políticament l'Estat i la Generalitat perquè facin els canvis legislatius necessaris que permetin l'elecció directa dels consellers i conselleres de districte amb les màximes garanties.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes