Promoure la igualtat d'oportunitats educatives més enllà de l’escola

Les oportunitats d'accedir a activitats de lleure, culturals i esportives tenen un alt valor educatiu i formen part de la participació en la vida social d'infants, adolescents i joves, que cal promoure activament. Per això, és indispensable:

  • Promoure durant tot l'any la vinculació a entitats de lleure, de cultura i d'esport i assegurar que tinguin accés a un mínim d'activitats de qualitat i assequibles fora de l'horari escolar, dins i fora dels centres, a través de beques i preus bonificats, durant el curs i les vacances escolars.

  • Donar suport a les associacions de mares i pares perquè organitzin activitats educatives extraescolars assequibles a tots els infants i adolescents, especialment als centres de primària i secundària de composició social menys afavorida i als barris amb menys oferta.

  • Donar suport a les entitats de lleure educatiu, en especial les de base voluntària i associativa, en la difusió i el desenvolupament de les seves activitats, amb avantatges en l'accés i l'ús dels equipaments i els serveis públics. Garantir l'accés en igualtat d'oportunitats dels infants a les escoles municipals de música, mitjançant l'establiment de criteris d'accés condicionats a la renda i amb sistemes de tarifació social. Potenciar els centres oberts i altres espais socioeducatius i seguir promovent-ne el treball en xarxa.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Educació
Esports i lleure
Infància
Joventut