Promoure la gestió comunitària i de proximitat en equipaments culturals i espais públics

Els moviments de democràcia cultural, l’Educació Popular, la Plataforma de Gestió Ciutadana de la Cultura de Barcelona o l’Agenda 21 de Cultura proposen una revisió i regeneració democràtica en la manera de gestionar la cultura, que potenciï la gestió dels equipaments culturals per part de les mateixes persones o de les xarxes o col·lectius que generen i utilitzen la cultura i que enforteixi l'economia social i solidària que hi subjau.

A Barcelona hi ha una quantitat important d'equipaments i de serveis dedicats a la cultura, a l’educació i a la dinamització comunitària, entre els quals destaquen els centres cívics i els casals de barri. La gran majoria són directament municipals i estan gestionats per l' estructura orgànica del districte al qual pertanyen, però prop d’un 20% són gestionats directament per entitats del teixit social i comunitari del territori de referència: L’Harmonia de Sant Andreu, l’Ateneu de Nou Barris, la Casa Orlandai de Sarrià, el Casal de la Font d’en Fargues, la Farinera del Clot, el Casal de la Prosperitat o El Sortidor del Poble-sec en són alguns exemples.

Dintre d’aquest escenari, plantegem:

  • Assegurar la democràcia i la gestió directa per part de les entitats, els sectors, els grups formals o informals, les xarxes i els altres grups ciutadans dels territoris i els locals amb l'objectiu de promocionar l’educació popular, l'educació reglada, la cultura i les arts populars, les manifestacions culturals comunitàries, etc.

  • Definir un pla d’actuació per acompanyar i avaluar aquest model de gestió comunitària i de polítiques de proximitat.

  • Reforçar els equipaments existents fent més accessibles, eficients i participatius els que són de gestió directa i millorant els recursos dels autogestionats comunitàriament, facilitant-los les vies d’homologació que els convenen, les eines que els calen, els llocs de treball dignes que puguin crear i mantenir, i promoure noves experiències.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Cultura
Participació, transparència i rendició de comptes