Promoure la creació d’un operador energètic verd integral

El model energètic actual de la ciutat té conseqüències negatives per a la salut, l'entorn, les poblacions dels territoris dels quals s'extreu l'energia i el canvi climàtic. És un model amb una enorme dependència de les grans empreses i infraestructures energètiques i de les importacions d'hidrocarburs i combustibles nuclears. Una estratègia decidida d’estalvi, promoció d’energies renovables i democratització del sistema contribuirà a reduir els impactes socioambientals, els problemes de pobresa energètica, la dependència energètica i l'acaparament d'energia de la ciutat i a generar llocs de treball locals. Per afrontar aquesta realitat, proposem:

  • Impulsar la creació d’un operador energètic verd, que tindria com a objectius principals la promoció de l’estalvi (amb mesures com la rehabilitació energètica dels edificis), la promoció activa de l'autoconsum d'energies renovables (especialment la solar, tant per a l'aigua calenta com per a l'electricitat) i la compra pública d’energies renovables de petits productors ecològics locals.
  • Elaborar un pla d’estalvi i d’inversió en energies renovables en totes les instal·lacions municipals i un pla municipal d’assessorament a particulars i empreses.
  • Promoure la creació de microxarxes que combinessin generació, distribució i consum.
  • Obtenir a partir d’aquest operador un finançament en bones condicions per a aquestes inversions públiques, privades i/o comunitàries mitjançant convenis amb entitats de crèdit i inversores. Els estalvis futurs de factura servirien per fer front al crèdit. Igualment, l’operador energètic també valoraria donar cobertura a les necessitats formatives professionals associades al nou model energètic. 
  • Crear una comercialitzadora d’electricitat amb garantia d’origen renovable procedent tant de la producció municipal com de la producció de terceres empreses per ser utilitzada per l’administració i eventualment per terceres persones quan hi hagués excedent.
  • Realitzar una auditoria de la principal xarxa de distribució actualment existent, en mans d’un monopoli privat, amb l’objectiu que a partir dels resultats obtinguts, l'empresa gestora faci les inversions necessàries per evitar situacions de risc en el subministrament. 
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Ecologia
Pressupostos i fiscalitat