Promoure el projecte Barcelona Ciutat Educadora

La ciutat compta amb una àmplia diversitat d'actors educatius que treballen per millorar l'educació des d'una visió comunitària i amb la perspectiva que la mateixa ciutat educa i que les escoles fan ciutat. Per reforçar aquesta direcció, cal:

  • Dinamitzar xarxes de barri per coordinar les actuacions dels diferents agents educatius (escoles, associacions de mares i pares, entitats de lleure, de cultura i d'esport, escoles d’adults, centres i entitats de persones grans).

  • Desenvolupar i impulsar plans educatius a tots els districtes i barris per aconseguir vertebrar accions educatives d'iniciativa diversa i per a totes les edats.

  • Dotar els plans educatius d'entorn de recursos suficients, i reforçar la dimensió educativa dels plans comunitaris.

  • Ampliar l'oferta d'espais de lleure per a adolescents i joves i també intergeneracionals a les tardes, els dies festius i durant les vacances escolars, mitjançant l'obertura de patis i jardins escolars (com el programa Patis Oberts) i d'altres espais dels centres educatius (biblioteques, aules d’informàtica, laboratoris) i d'altres equipaments públics per fer-hi activitats i per cedir-los a entitats del barri.

  • Dotar el programa Camí Escolar, Espai Amic de més recursos, capacitat transformadora dels barris i protagonisme dels infants com a ciutadans.

  • Impulsar el projecte educatiu de la ciutat 2015-2019 amb el protagonisme dels agents socioeducatius de totes les edats i condicions.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Acció social i comunitària
Educació
Infància
Joventut