Promoure el Pacte per a l'Ocupació i el Desenvolupament Local de la Barceloneta

Promoure el Pacte per a l'Ocupació i el Desenvolupament Local de la Barceloneta, elaborat a partir de la participació ciutadana, intensificant el compromís dels veïns i les veïnes, les associacions, els serveis, els centres educatius, les empreses, etc.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Ciutat Vella
Barri(s): 
La Barceloneta
Tema: 
Acció social i comunitària
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Participació, transparència i rendició de comptes
Pobresa i exclusió