Promoure el lloguer social i l’habitatge en règim cooperatiu

Els preus de l’habitatge a Barcelona, ja siguin de compra o de lloguer, exclouen un gruix important de la població. Alhora, la regulació del règim de lloguer possibilita apujades indiscriminades dels preus cada 3 anys que no permeten dur a terme un projecte de vida estable.

Cal doncs incentivar règims de tinença diferents de la propietat i el lloguer, com ara el lloguer social, el règim cooperatiu, el dret de superfície i la masoveria urbana. Per avançar en aquest objectiu, proposem:

  • Estimular la creació de cooperatives en cessió d’ús a través de l’accés al crèdit i la facilitació dels processos administratius.
  • Exercir la intermediació amb els propietaris d’habitatges per promoure el lloguer social
  • Exercir la intermediació amb els propietaris de finques en règim de propietat vertical  per fomentar el règim cooperatiu.
  • Fer reserves d’habitatges de lloguer social en les noves construccions i en les obres de gran rehabilitació que es duen a terme a la ciutat existent i en els nous desenvolupaments urbanístics. En concret, plantegem:
    • Reservar un 20% de sostre per a col·lectius en situació de vulnerabilitat en les operacions privades de construcció i rehabilitació de més de 2.000 m2.
    • Plantejar, a mitjà termini, que en barris amb una especial manca d'habitatge accessible, la reserva es pugui fer en solars de 800m2 com es fa a París.
    • Reservar, en els nous desenvolupaments urbanístics, un 30% del nou sostre per a habitatge en lloguer social o en règim cooperatiu.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Urbanisme, habitatge i mobilitat