Promoure el camí del Rec Comtal

Promoure el camí del Rec Comtal des de Sant Andreu de Palomar fins al límit amb Montcada passant per Trinitat Vella i Vallbona.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Tema: 
Urbanisme, habitatge i mobilitat