Promocionar i difondre la pràctica esportiva

La pràctica esportiva no és només un exercici de salut física i mental sinó també un important espai d'intercanvi, de creació de llaços i de cohesió social. Sota aquesta òptica, l'esport de base esdevé una línia de promoció fonamental en tota política que treballi pels drets de la ciutadania. Amb aquest principi en ment, proposem:

  • Fomentar l'esport de base les escoles i els instituts.

  • Implicar els clubs i les entitats esportives de la ciutat, establint línies de treball publicocomunitàries, els clubs i les entitats aportant capacitats i experiència i l'ajuntament donant suport amb els recursos necessaris per a la pràctica i cedint les instal·lacions i els equipaments necessaris.

  • Desenvolupar programes de promoció de l'esport conjuntament amb els actors que treballen en el camp de la salut pública.

  • Revisar i garantir l'accessibilitat de les infraestructures amb l'objectiu de garantir la universalització de l'accés a l'esport a Barcelona i introduir-hi polítiques de tarificació social.

  • Unificar el sistema de gestió de les pistes municipals d'atletisme de manera que amb una única quota, igual per a cada ciutadà i ciutadana i cada club, els practicants podran fer servir qualsevol de les pistes municipals. Aquesta quota s'establirà sobre la base de criteris d'accessibilitat, prenent com a referència la quota que a hores d'ara paguen els dos clubs usuaris principals de les pistes d'atletisme de Can Dragó.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Educació
Esports i lleure
Pobresa i exclusió
Salut