Prioritzar el suport pedagògic a les escoles amb població infantil en risc d'exclusió o vulnerabilitat familiar

Prioritzar el suport pedagògic a les escoles amb població infantil en risc d'exclusió o vulnerabilitat familiar.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Andreu
Tema: 
Educació
Pobresa i exclusió