Preservar com a centre educatiu l’edifici del CEIP Drassanes

Preservar com a centre educatiu l’edifici on actualment es troba el CEIP Drassanes.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Ciutat Vella
Barri(s): 
El Raval
Tema: 
Cultura
Educació