Posar la cura al centre de la política i municipalitzar el servei d’atenció domiciliària

En l’actualitat el miler de treballadors i treballadores que porten a terme els requeriments del Servei d'Atenció Domiciliària depenen d’entitats i empreses de l’economia social. Per assegurar la qualitat del servei i evitar la precarització, cal:

  • Atorgar la màxima prioritat possible a les clàusules tècniques i socials que asseguren un bon funcionament del servei (com l’especialització de l’entitat gestora, la formació del personal, que el projecte estigui orientat al servei, la promoció de l'economia social i cooperativa, la incorporació de clàusules contra la violència, etc.).

  • Fixar un preu/hora del servei que garanteixi un salari digne.

  • Crear mecanismes de control, d’auditoria, de seguiment i, en cas necessari, de sanció de les entitats gestores dels serveis.

  • Promoure espais de relació i de treball conjunt entre professionals.

  • Ampliar la xarxa de serveis de proximitat destinats a la cura quotidiana de les persones grans i dependents a tota la ciutat, tot enfortint també les xarxes comunitàries de suport i els grups d’autogestió de les cures.

  • Definir un pla d’actuació i viabilitat per assolir la municipalització del SAD.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Acció social i comunitària
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Diversitat funcional
Envelliment
Gènere