Posar en marxa un sistema de rendició de comptes dels alts càrrecs municipals

Els models actuals mostren dèficits clars en la rendició de comptes, un concepte que s’ha de fonamentar en una perspectiva àmplia que no convergeixi tan sols en les formes i els processos sinó també en una visió que serveixi com a instrument d’una democràcia radical, és a dir, de la prestació del bé comú. Cal mantenir una postura ètica, la defensa de l’interès públic, els principis democràtics i l'atenció dels interessos de la ciutadania, així com una responsabilització permanent dels gestors i gestores públics i responsables polítics.

Tanmateix, no n'hi ha prou amb facilitar la transmissió i la comunicació d’informacions i els instruments electrònics a la ciutadania, sinó que és necessari emprar recursos comunicatius per promoure la participació i  coproducció de decisions i polítiques. Així doncs proposem:

  • Crear un sistema d’Ajuntament Respon que garanteixi que els alts càrrecs, des de l’alcalde o alcaldessa i l’equip de govern fins als consellers i les conselleres de districte, hagin de respondre periòdicament a les preguntes més votades realitzades per la ciutadania en una plataforma oberta. Aquest model està inspirat en l’experiència del Gabinet Digital de Porto Alegre (Brasil).
  • Realitzar, en cas d’incompliment dels compromisos, processos de revocació i/o penalització dels alts càrrecs a través d’un sistema de votacions, basats en l’avaluació dels processos i els objectius de les seves polítiques.
Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Tema: 
Participació, transparència i rendició de comptes