Posar en marxa els plans d'equipaments per superar els dèficits a Nou Barris

Recuperar els projectes abandonats els darrers anys i posar en marxa els plans d'equipaments per superar els dèficits del Districte i equilibrar-lo amb la resta de la ciutat.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Nou Barris
Tema: 
Cultura
Ecologia
Educació
Envelliment
Gènere
Infància
Joventut
Pobresa i exclusió
Salut
Urbanisme, habitatge i mobilitat