Posar en marxa el casal de joves en Can Ricart amb gestió comunitària

Impulsar la posada en marxa del casal de joves, actualment en construcció al recinte de Can Ricart, mitjançant formes de gestió comunitàries.

Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Districte(s): 
Sant Martí
Barri(s): 
Provençals del Poblenou
Tema: 
Acció social i comunitària
Joventut
Participació, transparència i rendició de comptes