Posar a disposició del veïnat els solars en desús per aprofitar-los per a nous usos de manera autogestionada

Posar a disposició del veïnat els solars en desús per aprofitar-los per a nous usos de manera autogestionada, per exemple mitjançant horts comunitaris.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Sant Martí
Tema: 
Acció social i comunitària
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat