Plantejar al Consorci d’Educació un ús compartit amb les entitats del barri

Plantejar al Consorci d’Educació un ús compartit amb les entitats del barri d’espais infrautilitzats del CEIP Ciutat Comtal fora de l’horari escolar per a activitats culturals i educatives, amb projectes per a tal fi.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
Vallbona
Tema: 
Educació
Esports i lleure
Joventut
Participació, transparència i rendició de comptes