Planificar un projecte integral de necessitats d’aparcament i d’accessibilitats als carrers

Planificar un projecte integral de necessitats d’aparcament i d’accessibilitats als carrers.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
Porta
Tema: 
Urbanisme, habitatge i mobilitat