Omplir de contingut els plenaris i les audiències públiques...

Omplir de contingut els plenaris i les audiències públiques del districte, per avançar cap a mecanismes de presa de decisions participades i promoure la participació activa de la ciutadania. Incrementar totes les formes de participació del veïnat a la pluralitat de taules i consells: consells de dones, de salut, de comerç, consell escolar, taula de persones amb discapacitat, etc.

Tipus Model de ciutat: 
Democràcia oberta
Districte(s): 
Eixample
Tema: 
Diversitat funcional
Educació
Gènere
Infància
Participació, transparència i rendició de comptes