Obrir un procés participatiu per substituir el projecte de centre lúdic per a infants privat (Sagrera Kids)

Obrir un procés participatiu per substituir el projecte de centre lúdic per a infants privat (Sagrera Kids), tenint en compte el rebuig que ha suscitat entre el veïnat.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Andreu
Barri(s): 
Bon Pastor
Tema: 
Educació
Esports i lleure
Infància
Participació, transparència i rendició de comptes