Motivar espais d'intercanvi de sabers intergeneracionals

Motivar espais d'intercanvi de sabers intergeneracionals (llars d'avis que funcionen alhora com a guarderies) perquè infants i gent gran comparteixin equipaments i recursos, a més de professionals, activitats i vivències.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Gràcia
Tema: 
Acció social i comunitària
Envelliment
Infància