Modificar la fiscalitat turística i destinar-ne íntegrament els ingressos al municipi

La fiscalitat turística és un instrument important per reorientar el model productiu de la ciutat. En aquest sentit, des de Barcelona En Comú, proposem:

 • Negociar amb el govern de la Generalitat de Catalunya la modificació de l’impost sobre les estades en establiments turístics per tal que la totalitat de la recaptació del municipi es transfereixi a l’Ajuntament.
 • Destinar aquest impost a compensar els impactes negatius de la indústria del turisme, mitjançant mesures com:
  • Atorgar als residents en les zones de més pressió turística ajudes al lloguer social, ajudes fiscals al comerç de proximitat, campanyes de sensibilització i educació del turista etc.,
  • Complir els plans d’usos dels barris turístics per protegir el petit comerç,
  • Donar suport a iniciatives col·lectives de petits comerços, cooperatives i empreses incipients relacionades amb el turisme,
  • Augmentar els espais verds per contrarestar part de l’impacte ambiental del turisme,
  • Garantir la suficiència del transport públic en moments i zones d’alta afluència de turisme.
 • Crear un Consell Ciutadà de Turisme amb veu i vot sobre les prioritats en la despesa de l’impost turístic, i es fiscalitzarà Turisme de Barcelona perquè compleixi allò que estableix la llei.
Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Ecologia
Pressupostos i fiscalitat
Turisme
Urbanisme, habitatge i mobilitat