Millorar la urbanització i espais lliures a Sant Martí

Prioritzar i desenvolupar de manera participada diverses mesures en matèria d'urbanització i espais lliures:

  • Fer una plaça comunitària o espai verd al solar del carrer de Pere Moragues i el carrer Marsala.
  • Realitzar l’obertura del carrer del Concili de Trento i la reforma dels carrers de la Verneda i de Sant Joan de Malta.
  • Fer una connexió per a vianants entre el parc de Can Miralletes i el carrer de Rogent que passi per la plaça de les Tortugues (plaça de Sant Josep de Calassanç) i connecti aquest parc amb el parc del Clot.
  • Estudiar i reformular la urbanització d’un conjunt de carrers i places: carrer del Perelló i voltants, carrer del Joncar, plaça de Sant Bernat Calbó, plaça de Lope de Vega, etc.
  • Recuperar i urbanitzar el solar conegut com a Triangle de Diagonal Mar.
  • Urbanitzar el parc mòbil de la Vila Olímpica, amb la possibilitat d’ubicar-hi un nou camp de futbol.
  • Remodelar l'avinguda d'Icària prenent en consideració el projecte aprovat majoritàriament pel veïnat.
  • Establir un vincle més directe entre la Vila Olímpica i Ciutat Vella a través del Parc de la Ciutadella.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Martí
Tema: 
Diversitat funcional
Ecologia
Envelliment
Esports i lleure
Infància
Joventut
Urbanisme, habitatge i mobilitat