Millorar la seguretat als barris promovent una policia comunitària de proximitat

La seguretat ciutadana no es pot reduir a un problema d’ordre públic i de mesures per evitar el delicte. Partim d’un concepte de seguretat plural que incorpora les condicions de vida bàsiques de les persones i el reconeixement de la seva dignitat. La funció dels cossos de seguretat és vetllar perquè aquests requisits bàsics es compleixin, afavorint i prioritzant els sectors de la ciutadania més febles i vulnerables. Per això, proposem:

  • Fomentar el contacte directe i diari de la Guàrdia Urbana amb els veïns i veïnes del barri, comerciants, mercats, escoles impulsant i atorgant prestigi a les funcions de prevenció i anticipació.

  • Promoure el principi de corresponsabilitat en matèria de seguretat, tot fomentant espais col·lectius de definició de prioritats integrats per la Guàrdia Urbana, les entitats i els espais comunitaris dels diferents territoris de la ciutat. D’aquesta manera, l’activitat policial no estarà definida només per criteris interns de la mateixa organització sinó que serà el resultat d’una mirada conjunta sobre la ciutat.

  • Impulsar una reorganització equitativa de la presència policial per districtes i implementar de manera decidida la “policia de proximitat” aprofitant les experiències existents als anys 80 i part dels 90.

  • Dissoldre de manera progressiva les Unitats de Policia Administrativa i de Seguretat, en sintonia amb el que s’estableix a la lletra (h) del punt 1 de l'article 53 del CFS, i integrar els agents d'aquesta unitat a altres funcions policials.

  • Crear un Observatori de compliment dels drets humans, amb atribucions similars a les de la Independence Police Complaints Comission del Regne Unit i amb competències per supervisar aquelles actuacions policials que puguin donar lloc a abusos i a denúncies ciutadanes.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Tema: 
Drets humans, civils i socials
Seguretat i convivència