Millorar la mobilitat a Sants-Montjuïc i els barris del Districte

Prioritzar i desenvolupar de manera participada una sèrie de mesures en matèria de mobilitat:

 • Millorar l’accessibilitat a la parada de metro de la plaça de Sants i a l'estació de Sants. Demanar a Adif la millora dels accessos a l'estació de Sants, actualment impracticables i inaccessibles, del vestíbul d'entrada, així com la gratuïtat dels lavabos públics de l'estació.

 • Estudiar la millora de la freqüència de pas, la capacitat i els trajectes dels busos, especialment:

  • Accions pel barri de la Marina (línies 37, 109, 13 i bus nocturn).
  • Prolongació de la línia 91 fins a la plaça de l'Escorça de l'Hospitalet de Llobregat per tal de connectar la Bordeta amb la línia 1 del metro en sentit sud.
  • Prolongació de la línia de bus de barri 115 des de la rambla de Badal fins la plaça de la Marina per tal d'unir amb transport públic sense necessitat de transbordament els barris de la Marina, Sants i la Bordeta.
  • Ampliació de l'horari de bus de barri 125 per facilitar l'accés al castell de Montjuic, al cementiri per la porta sudoest, al Mirador del Migdia, etc.

   

 • Estudiar la instal·lació de noves estacions de Bicing, especialment:

  • Al pas que comunica la plaça d'Ibèria amb la plaça de Bonet i Muixí.
  • A la Farga prop del poliesportiu de la Bordeta.
  • Al carrer de Muntades amb la plaça de Joan Pelegrí prop del poliesportiu i el parc de l'Espanya Industrial.

   

 • Millorar la xarxa de carrils bici, especialment:

  • Plantejar un tram de carril bici per vorejar l'estació de Sants.
  • Treure de la vorera el carril bici del carrer de Tarragona i baixar-lo a la calçada amb totes les garanties de seguretat per evitar els abusos dels conductors dels altres vehicles. 
  • Executar el carril bici bidireccional del carrer d'Amadeu Oller per tal de connectar els carrils bici de la Gran via i del carrer de Gavà.
  • Fer un carril bici al passeig de la Zona Franca i una connexió per als vianant i de carril bici entre el passeig de la Zona Franca i el carrer de la lletra A del Polígon de la Zona Franca.

   

 • Estudiar l'eliminació de carrils per a cotxes del carrer de Sants i de la Creu Coberta per destinar-los a carril bici i/o carril bus.

 • Rebutjar la proposta d'ampliació de carrils a la Ronda del Litoral.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Sants-Montjuïc
Tema: 
Diversitat funcional
Ecologia
Urbanisme, habitatge i mobilitat