Millorar la mobilitat a Sant Martí

Prioritzar i desenvolupar de manera participada diverses mesures en matèria de mobilitat:

  • Implementar mesures per pacificar el trànsit als principals carrers del Districte (passeig de Maragall, carrer de Mallorca, carrer de València, avinguda Meridiana i Gran Via, etc.).
  • Estudiar mecanismes per millorar la connectivitat en sentit transversal a través de la ronda litoral, per minimitzar-ne l’efecte “barrera”.
  • Incrementar el nombre de zones 30 i introduir camins escolars al Districte. Crear itineraris saludables per caminar o córrer als carrers i als espais amb menys trànsit.
  • Estudiar la millora de la freqüència de pas i la intermodalitat del Trambesós i les línies de metro. I també millores en les estacions, en accessibilitat, seguretat, etc.
  • Estudiar millores en la xarxa de busos i en la interconnexió amb els hospitals de referència.

 

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Martí
Tema: 
Ecologia
Urbanisme, habitatge i mobilitat