Millorar la mobilitat a Les Corts

Prioritzar i desenvolupar de manera participada diverses mesures en matèria de mobilitat:

  • Restablir la circulació de les línies de bus 113 i 75 els diumenges i festius.
  • Implementar un carril bici que recorri tota la travessera de les Corts i un altre que connecti amb l’estació de Sants seguint l’eix del carrer de Numància que responguin a les prioritats ciutadanes emanades del procés participatiu realitzat.
  • Millorar l'avinguda de Madrid, ampliant voreres, eliminant carrils de vehicle de motor i implementant un carril bici.
  • Crear grans eixos de vianants i de carrils bici segregats que comuniquin tots els barris entre si i per dins.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Les Corts
Tema: 
Urbanisme, habitatge i mobilitat