Millorar la mobilitat a Ciutat Vella

Prioritzar i desenvolupar de manera participada una sèrie d’actuacions en matèria de mobilitat:

  • Elaborar i portar a terme un pla de mobilitat del Districte a mitjà i llarg termini.

  • Recuperar la freqüència de pas en les línies d’autobusos públics que han patit retallades en el darrer mandat.

  • Augmentar la quantitat de carrils bici, enllaçar-los bé i regular el lloguer de bicis i de patinets de motor. En particular, connectar els recorreguts de vianants i de bicicletes des del final de la Rambla fins al Paral·lel i Montjuïc.

  • Descongestionar el trànsit a la Via Laietana i buscar mesures per pacificar-lo.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Ciutat Vella
Tema: 
Ecologia
Urbanisme, habitatge i mobilitat