Millorar la mobilitat al barri

Millorar la mobilitat al barri, de geografia particular i difícil accés sobretot per a la gent gran.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Horta-Guinardó
Barri(s): 
El Carmel
Tema: 
Envelliment
Urbanisme, habitatge i mobilitat