Millorar la connectivitat de l’espai fluvial i promoure els usos de la llera del riu Besòs com a espai de lleure

Millorar la connectivitat de l’espai fluvial i promoure els usos de la llera del riu Besòs com a espai de lleure.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Andreu
Tema: 
Ecologia
Esports i lleure
Urbanisme, habitatge i mobilitat