Millorar la connectivitat amb els espais naturals limítrofs de Collserola i el riu Besòs

Millorar la connectivitat del Districte amb els espais naturals limítrofs de Collserola i el riu Besòs.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Tema: 
Ecologia
Salut
Urbanisme, habitatge i mobilitat