Millorar els usos i la funció del mercat de la Boqueria i dels seus entorns

Estudiar i fer propostes de millora dels usos i la funció del mercat de la Boqueria i dels seus entorns; creant, si cal, una comissió de seguiment amb participació de tots els agents implicats.

Tipus Model de ciutat: 
Canvi de model
Districte(s): 
Ciutat Vella
Barri(s): 
El Raval
Tema: 
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Turisme
Urbanisme, habitatge i mobilitat