Millorar els jardins de Clara Campoamor

Reformar els jardins de Clara Campoamor amb criteris de sostenibilitat (reg, espècies vegetals adaptades, etc.), a partir d’un procés participatiu amb el veïnat per tenir en compte els seus diversos usos.

Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Les Corts
Barri(s): 
Les Corts (barri)
Tema: 
Ecologia
Participació, transparència i rendició de comptes