Millorar els espais públics (accessibilitat, urinaris, espais per a gossos...) i ordenar el Parc Güell

  • Millorar els espais públics i la connexió amb els parcs i els espais naturals dels barris de la zona nord, especialment pel que fa a l'accessibilitat (escales mecàniques, ascensors, etc.).
  • Estudiar la instal·lació d’urinaris públics.
  • Crear noves àrees d’esbarjo per a gossos i sensibilitzar els propietaris d’animals sobre la tinença responsable.
  • Estudiar de forma participada alternatives a la situació actual de tancament del Parc Güell amb l’objectiu de reduir els efectes del turisme en el parc i entorn, i d'eliminar les barreres físiques.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Gràcia
Tema: 
Diversitat funcional
Ecologia
Seguretat i convivència
Urbanisme, habitatge i mobilitat