Millorar els equipaments a Trinitat Nova

Prioritzar i desenvolupar de manera participada diverses mesures en matèria d’equipaments:

  • Executar el projecte de casal de barri com a element vertebrador i de creixement de l'associacionisme al barri en la millor ubicació possible i el casal de gent gran previstos al pla d’equipaments.
  • Instar el govern de la Generalitat a executar el projecte del centre residencial d'acció educativa planificat al carrer d'Aiguablava.
  • Instar el Consorci d’Educació que el CEIP Sant Josep Oriol continuï com a centre escolar.
  • Donar un ús social als locals de l'antiga escola Benjamín i als locals parroquials adjacents com a equipaments (casal de barri i casal d'avis) amb dinamització cultural i de lleure educatiu.
  • Promoure la gestió cívica de l'equipament de la Casa de l'Aigua, per exemple com a equipament mediambiental d’informació i espai de tallers ocupacionals d’economia sostenible.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Nou Barris
Barri(s): 
La Trinitat Nova
Tema: 
Acció social i comunitària
Cultura
Envelliment
Joventut
Urbanisme, habitatge i mobilitat