Millorar els equipaments a les Casernes

Prioritzar i desenvolupar d'acord al procés participatiu ja realitzat diverses mesures en relació amb els equipaments a les Casernes:

  • Instar la Generalitat a construir una residència i centre de dia per a la gent gran.
  • Construcció de l’escola bressol municipal.
  • Impulsar la construcció d’un complex esportiu municipal.
  • Promoure habitatges de lloguer social.
  • Demanar al Consorci de la Zona Franca l’anul·lació de la cessió temporal a l’entitat Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios d’un espai de 5.000 m2 a les antigues casernes i, en el marc de la comissió de seguiment, obrir d’un procés participatiu per definir-ne els usos.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Andreu
Barri(s): 
Sant Andreu De Palomar
Tema: 
Acció social i comunitària
Drets humans, civils i socials
Educació
Envelliment
Esports i lleure
Participació, transparència i rendició de comptes
Urbanisme, habitatge i mobilitat