Millorar els equipaments i serveis públics a Sant Martí

Prioritzar i desenvolupar de manera participada diverses mesures en matèria d’equipaments i serveis públics:

 • Augmentar el nombre de places de proximitat a escoles bressol públiques.
 • Revisar els criteris d'adscripció de les escoles de primària als instituts de secundària. Instar a la reducció de les ràtios d’estudiants per professor de les escoles i a les substitucions immediates de les baixes.
 • Potenciar les escoles d'adults i el reciclatge professional.
 • Promoure un acord per construir una escola d’idiomes.
 • Estudiar la construcció d’escoles de música municipals.
 • Finalitzar les obres d’ampliació de l’Hospital del Mar i instar el trasllat, per a les persones adscrites a l’Hospital del Mar, dels serveis que actualment es presten a l’Hospital de l’Esperança.
 • Instar a la desprivatització dels centres d’atenció primària, al retorn del personal especialitzat (en salut mental, dermatologia, etc.) i a l’avaluació continuada de la gestió dels CAPs per part de les persones usuàries i de l’administració local.
 • Estudiar l’ampliació dels equips de professionals del centre de diagnosi i atenció precoç, el centre de salut mental infantil i juvenil, els equips d'atenció a la infància i l'adolescència i els equips d'assessorament i orientació psicopedagògics dels barris.
 • Incrementar els recursos destinats pel Districte als projectes d’inserció juvenil per ampliar les entitats mentores de joves que elaboren projectes d'inserció social i laboral i la xarxa d'entitats que col·laboren en la dotació de projectes d'inserció.
 •  Ampliar la Biblioteca Manuel Arranz a l'edifici de Can Saladrigas.
 • Construir un poliesportiu municipal amb piscina (que hauria de substituir la de Can Felipa) al solar dels carrers de la Llacuna i Sancho d’Àvila. Consolidar l’edifici de Can Felipa per a usos culturals i associatius.
 • Redactar un pla urbanístic per establir l'ús com a equipament públic i espai de lleure de l’illa de darrere el cementiri (Llacuna-Taulat-Aymà-Calvell)
 • Analitzar les possibilitats d’aturar el projecte d'enderrocament de l’església de Sant Bernat Calbó i de recuperar aquest edifici per a ús públic.
 • Remodelar la segona planta del Piramidón de la Pau per dedicar-la a activitats sense ànim de lucre i de gestió comunitària.
 • Instar a la realització dels projectes acordats en el marc de la Llei de Barris per a la Verneda, la Palmera, la Pau i Trajana, en serveis necessaris com la biblioteca, espais esportius, el centre cívic, el CUAP o CAP amb urgències, etc.
 • Optimitzar les instal·lacions esportives dels centres educatius públics per a activitats obertes.
 • Promoure casals de gent gran i de joves als barris.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sant Martí
Tema: 
Acció social i comunitària
Atur, ocupació, drets laborals i model productiu
Cultura
Educació
Envelliment
Esports i lleure
Infància
Joventut
Participació, transparència i rendició de comptes
Salut
Urbanisme, habitatge i mobilitat