Millorar els equipaments a Galvany

  • Aprofitar els nous espais del barri (com la Clínica Ripoll, Can Farré, Via Wagner o la finca Muñoz i Ramonet) per a usos socials, culturals i d’equipament (casal per a la gent gran i centre de dia, o possible casal per a la gent jove, o escola bressol pública, etc.) a partir d’un procés participatiu veïnal.
  • Renovar el mercat de Galvany perquè sigui un espai obert per a tota la ciutadania.
Tipus Model de ciutat: 
Ciutat per a la vida
Districte(s): 
Sarrià-Sant Gervasi
Barri(s): 
Sant Gervasi - Galvany
Tema: 
Cultura
Envelliment
Infància
Joventut
Urbanisme, habitatge i mobilitat